Samarbeid Hjem -barnehage

Vi har og ønsker et godt og tett samarbeid med alle foreldrene i barnehagen. 
For å få til det har vi en åpen kommunikasjon gjennom den daglige kontakten ved hente- og bringe situasjonen.

Det blir avholdt to foreldersamtaler og foreldremøter i løpet av barnehageåret. Foreldermøter.

Barnehagen har et foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldre som har barn i barnehagen, hvorav en er hovedrepresentant og en er vara. De velges for et barnehageår av gangen.