Lavvoleir ved Granåsen

I juli har vi Lavvoleir ved Leireleva ved Granåsen. Da flytter vi barnehagen ut, og har lavvo som base, hvor det blir bringing og henting av barna. Eget informasjonsskriv kommer før de aktuelle ukene.

Dagene blir fylt med ulike gruppeaktiviteter, laging av naturlekeplass, utforske området rundt oss, turer, natursti, matlaging, vedsamling og mye mer. Disse periodene gir både barn og voksne en befriende følelse i en ellers så travel hverdag.